Urządzenie do nauki chodu

Wielu z naszych pacjentów charakteryzuje się deficytami ruchowymi, przez co narażeni są na rożnego rodzaju upadki (na przykład pacjenci po urazie, z niedowładami kończyn dolnych).

Jedną z bardzo istotnych metod usprawniania lokomocji jest nauka prawidłowego wzorca chodu, nie tylko w poziomie, ale również przy pokonywaniu barier, jakimi są schody.

Nauka na naszym urządzeniu pozwala pacjentom zwiększyć samodzielność w tym właśnie zakresie.

Urządzenie pozwala również analizować rodzaj zaburzeń układu ruchu, co pozwala na dostosowanie odpowiedniego programu rehabilitacji.