Rehabilitacja ruchowa

Metoda NDT Bobath

Metoda neurofizjologiczna- NDT-BOBATH - celem tej metody jest rozwijanie odruchów na danym etapie fizjologicznym i hamowanie odruchów patologicznych. Wykorzystywana jest do usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub dorosłych z hemiplegią.

U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym metoda ta zmierza do poprawy samodzielności dziecka upośledzonego motorycznie. Uzyskuje się to poprzez wypracowanie u niego umiejętności utrzymania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach, a w szczególności umiejętności zmiany pozycji w sposób jak najbardziej fizjologiczny.

Zadaniem terapeuty jest nauczenie dziecka kontrolowania głowy i tułowia oraz poczucia środkowej osi ciała, co poprawia jakość i koordynację ruchów dziecka.

Metoda PNF

Metoda PNF jest metodą prowadzoną w oparciu o ruchy zbliżone do tych, jakie wykonujemy w życiu codziennym za pomocą wzorców ruchowych, technik i zasad. Wykorzystywana jest w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i skoliozami.

W zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu.

Wskazania:

 • udary mózgu i przebyte krwotoki
 • choroby związane z utrzymaniem równowagi
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • pacjenci pooperacyjni, przy zaburzeniach funkcji mięśni w postaci niedoboru masy oraz siły mięśniowej
 • choroby mięśni szkieletowych
 • złamania i zwichnięcia
 • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu
 • bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego
 • zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja)

Metoda Kaltenborna – Evjenth'a

Metoda terapii manualnej - metoda Kaltenborna-Evjenta wykorzystuje takie techniki mobilizacyjne, które stosowane są bez czynnego udziału pacjenta (tzw. mobilizacje bierne). Technika ma zapobiegać zaburzeniom kostno-stawowym (głównie stawów kończyn i kręgosłupa).

Neuromobilizacje

Neuromobilizacja jest terapią manualną, w której na układ nerwowy działa się bezpośrednio przez tzw. pociąganie nerwu, w celu usprawnienia jego elastyczności i ruchomości.

Polega na napinaniu lub uruchamianiu nerwów przez odpowiednie kombinacje ustawień i trakcji, przeprowadzane podobnie jak w testach napięciowych.

Wskazania:

 • choroba krążka międzykręgowego
 • podrażnienie mięśni i więzadeł
 • ból napięciowy w obrębie jamy brzysznej
 • zwłóknienie i utrata elastyczności tkanki łącznej i nerwowej (np. blizny pooperacyjne)

Egzoszkielet

Jest to przenośny bioniczny szkielet składający się z ramy uzbrojonej w silniki, które wspomagają ruch w stawach kolanowych i stawach biodrowych oraz komputera umieszczonego na plecach z dwoma akumulatorami. Głównym zadaniem egzoszkieletu jest reedukacja chodu. Ma on jednak więcej zastosowań ponieważ umożliwia pacjentowi naukę wstawania, siadania, pionizacji oraz przenoszenia ciężaru ciała.

Pacjenci którzy chcą korzystać z egzoszkieletu  poddawani są  badaniu kwalifikacyjnemu. Dotyczy ono pomiarów ruchomości w stawach, siły oraz spastyczności. Ważnym czynnikiem kwalifikacyjnym jest wzrost, który nie powinien przekraczać 190 centymetrów oraz waga, która nie powinna przekraczać 100 kilogramów. Dzięki przeprowadzonym pomiarom fizjoterapeuta może indywidualnie dopasować egzoszkielet, wybrać odpowiedni program oraz dobrać sprzęt pomocniczy.

Urządzenie posiada kilka programów, dzięki którym możliwe jest jego wykorzystanie w różnego rodzaju schorzeniach. Komputer wyposażony jest w biofeedback dźwiękowy, który ułatwia pacjentom pracę w egzoszkielecie.  Mogą korzystać z niego osoby o różnym stopniu porażenia. Są to pacjenci z całkowitym przerwaniem lub uszkodzeniem rdzenia kręgowego, wszelkiego rodzaju niedowładem kończyn dolnych, stwardnieniem rozsianym, po udarze oraz dystrofiami mięśniowymi.

W przypadku całkowitego niedowładu kończyn dolnych, egzoszkielet pracuje w programie wykorzystującym silniki w 100 procentach. Dzięki temu osoba, która utraciła funkcję pionizacji oraz chodu ma możliwość poruszania się w pozycji wysokiej. Wykonywanie kroków może być inicjowane przez fizjoterapeutę sterującego pilotem lub samego pacjenta, który prawidłowo przenosi ciężar ciała. Obciążając w ten sposób kończynę dolną  pacjent może wpłynąć na wyzwolenie  kolejnego kroku.

Od stycznia 2019 roku EGZOSZKIELET  jest dostępny i cieszy się dużym zainteresowaniem w Centrum Rehabilitacji w Górznie.


Rotor

Rotory do ćwiczeń to specjalistyczny sprzęt medyczny przeznaczony do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych. Również posiada funkcję operacyjną, która w przypadku zatrzymania ruchu rotora spowodowanego wzmożonym napięciem mięśni odwraca kierunek ruchu tzn. aplikuje ruch w przeciwną stronę (rozluźnia spastykę). Bardzo przydatny dla osób ze schorzeniami neurologicznymi.

Wskazania:

 • stany pozłamaniowe z unieruchomieniem w obrębie stawu kolanowego
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów
 • stany po endoprotezoplastyce kolana
 • stany zanikowe mięśni po unieruchomieniu stawu
 • stany pooparzeniowe
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • stany zaburzenia krążenia
 • problemy z ukrwieniem nóg, rąk, sztywnieniem stawów
 • zbieranie się wody w nogach (obrzęki)
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • dzieci z zaburzeniami motorycznymi

Trakcja

Wyciąg kręgosłupa - TRAKCJA. Celem tego zabiegu jest rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni przykręgosłupowych oraz odciążenie powierzchni stawowych kręgów.  

Trackja wskazana jest we wszystkich przypadkach gdy chcemy mobilizować i rozciągać poszczególne elementy kręgosłupa, zwiększyć światło otworu kręgowego oraz w przypadku wypadania jądra miażdżystego. Polecany jest głównie osobom z objawami neurologicznymi.

Wskazania:

 • przepuklina jądra miażdzystego
 • zwyrodnienie krążków międzykręgowych-choroba zwyrodnieniowa
 • zwiększone napięcie mięśniowe
 • wypadnięcie dysku międzykręgowego
 • rwa kulszowa
 • bóle głowy

Artromot

Artromot (ćwiczenia bierne) jest to zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej biernej pracy stawu kolanowego i biodrowego.

Wskazania:

 • urazy stawów kolanowych i biodrowych
 • endoprotezy
 • rekonstrukcje
 • artroliza
 • operacje plastyczne na mięśniach

UGUL

Ćwiczenia czynne w odciążeniu (ugul) to ćwiczenia stosowane u pacjentów w celu poprawy wskaźników siły i zakresu ruchu w osłabionych zespołach mięśniowych i stawach.

Wskazania:

 • zaniki i znaczne osłabienie siły mięśniowej
 • niepełny zrost kostny
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów
 • ograniczenia ruchomości w stawach
 • stany po unieruchomieniu
 • zespoły bólowe w obrębie aparatu ruchu

Nordic walking

Trening marszowy z przyborami (Nordic walking) polega na marszu ze specjalnie do tego przystosowanymi kijami. Podczas marszu angażowane są prawie wszystkie grupy mięśniowe, a także usprawniany jest układ oddechowy i sercowo-naczyniowy. Poprawiają ogólną sprawność, kondycję, koordynację i wydolność pacjenta. Trening marszowy z przybrami bardzo odciąża stawy, co jest szczególnie ważne dla osób starszych.

Wskazania:

 • usprawnianie osób starszych
 • przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • neuropatie
 • rehabilitacja kardiologiczna
 • rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych

Plastrowanie dynamiczne

Plastrowanie dynamiczne jest to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze (plaster Kinesio). Jest to plaster o elastyczności 130-140 % (nie ogranicza ruchów), rozciągający się tylko na długość o ciężarze i grubości zbliżonych do parametrów skóry, niezawierający leków, odporny na działanie wody, umożliwiający przepływ powietrza.

Działanie plastrów polega na zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, usuwaniu obrzęków limfatycznych, wspomaganiu pracy mięśni oraz korygowaniu niewłaściwej pozycji stawu.

Wskazania:

 • wspomaganie korekcji wad postawy
 • stany po urazach i zabiegach operacyjnych
 • obrzęki, krwiaki pourazowe
 • przeciążenia mięśni, wiązadeł, ścięgien
 • bóle kręgosłupa u kobiet w ciąży
 • bóle stawów kończyn oraz kręgosłupa
 • porażenie nerwu twarzowego

Rezonans stochostyczny

Rezonans składa się z dwóch niezależnych platform, na których stoi pacjent, poruszających się w sposób niejednorodny i we wszystkich kierunkach. Tym sposobem pacjent zmuszony jest do utrzymywania równowagi.

Wskazania:

 • przeciwdziałanie upadkom (zaburzenia równowagi)
 • Choroba Parkinsona
 • stwardnienie rozsiane
 • ADHD
 • udar mózgu
 • autyzm
 • depresja
 • nietrzymanie moczu
 • urazy ortopedyczne
 • dziecięce porażenie mózgowe

Ćwiczenia ogólnousprawniające

Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne jest to zestaw ćwiczeń opracowanych i dobranych indywidualnie dla każdego pacjenta, mających na celu poprawić wydolność krążeniowo oddechową, wzmocnić mięśnie posturalne, poprawić jakość życia wzmacniając mięśnie potrzebne w czynnościach dnia codziennego, poprawić ogólną kondycję.

Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe to ćwiczenia kształtujące wybrane cechy stosowane wspomagająco w rehabilitacji. Wykonujemy je jako ćwiczenia wolne lub z przyborami (piłki, skakanki, taśmy Thera band), na przyrządach (drabinki, ławeczki, krzesła, maty, piłki).

Wskazania:

 • mózgowe porażenie dzięcięce
 • zanik mięśni
 • leczenie złamań
 • bóle kręgosłupa
 • choroby reumatoidalne

Ćwiczenia korekcyjne

Ćwiczenia korekcyjne mają na celu zwiększenie siły mięśniowej i wytrzymałości, wytworzenie gorsetu mięśniowego i nawyku prawidłowej postawy.

Gimnastyka korekcyjna zajmuje się wykorzystywaniem specyficznych ćwiczeń kształtujących, w któych ruch zostaje podporządkowany określonym celom terapeutycznym.

Istotą ćwiczeń korekcyjnych jest indywidualne podejście do pacjenta, dobranie właściwego zestawu ćwiczeń tak, aby dokładnie korygować instniejącą wadę.

Ćwiczenia oddechowe

Czynne ćwiczenia oddechowe to zbiorowe zajęcia ruchowe, poprawiające czynność układu oddechowego.

Celem gimnastyki oddechowej jest: utrzymanie prawidłowej wentylacji płuc, zwiększenie ruchomości klatki piersiowej i przepony, zwiększenie siły mięśni oddechowych, pobudzenie do efektywnego kaszlu.

Wskazania:

 • choroby układu oddechowego
 • stan przed i po zabiegach chirurgicznych

Platforma Równoważna

Urządzenia do rehabilitacji funkcjonalnej służy do oceny i treningu rehabilitacyjnego. Elementem urządzenia jest platforma z wbudowanym silnikiem i czujnikami siły. Dodatkowym wyposażeniem są uchwyty dla pacjentów z mniejszą sprawnością fizyczną.

Ćwiczenia na tej platformie pobudzają określone grupy mięśniowe oraz cały układ nerwowo- mięśniowy,  poprawiają postawę ciała, równowagę, zwiększają wytrzymałość mięśniową. Ćwiczenia te są jednocześnie wyzwaniem dla pacjenta, jak i przyjemnością. 

Poza ćwiczeniami platforma posiada funkcję wykonywania testów mierzących sprawność procesów równoważnych, stabilności, siły i koordynacji mięśniowej, co pozwala na określenie sprawności początkowej pacjenta przy przyjęciu na oddział oraz przy wypisie , po zakończonym cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych.  Wyniki początkowe są obiektywne i pomocne w zaplanowaniu terapii, a jako końcowy etap są dla pacjenta naocznym efektem włożonej pracy w swoje usprawnianie.

Wskazaniami do terapii z użyciem urządzenia są:

- skręcenia,

- złamania,

- endoprotezy  stawów ( kolanowe, biodrowe)

- rwy kulszowe, bóle kręgosłupa,

- skoliozy.

 

Terapia muzyczna

Terapia muzyczna to metoda leczenia chorób i zaburzeń emocjonalnych poprzez zajęcia warsztatowe i relaksacyjne z muzyką. W sesji muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności, czy rodzaj zaburzeń.

Celem tej terapii jest relaksacja, uspokojenie i rozluźnienie organizmu, wzajemne poznanie siebie oraz zabawa i poprawa nastroju.