Informacja o Centrum

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie mieści się neoklasycystycznym pałacu z początku XX wieku, który znajduje się w otoczeniu 4-hektarowego parku. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się jezioro, z wydzielonym i strzeżonym kąpieliskiem, z którego latem korzystają dzieci pod nadzorem opiekunów. Pozwala to naszym pacjentów przyjemnie i atrakcyjnie spędzić czas wolny podczas pobytu i chociaż na moment zapomnieć o chorobie i leczeniu.

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzimy rehabilitację w następujących zakresach:

1.      Rehabilitacja neurologiczna dla dzieci i dorosłych,

2.      Rehabilitacja ogólnoustrojowa dla dzieci i dorosłych,

3.      Rehabilitacja pulmonologiczna dla dzieci,

4.      Rehabilitacja w oddziale dziennym dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

 

W ramach rehabilitacji neurologicznej usprawniamy pacjentów między innymi po:

- udarach,

- wypadkach komunikacyjnych,

- operacjach kręgosłupa,

- z stwardnieniem rozsianym,

- z dziecięcym porażeniem mózgowym,

- z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi,

- z zespołami porażennymi, itp.

W rehabilitacji ogólnoustrojowej leczymy pacjentów między innymi po:

- urazach,

- operacjach ortopedycznych np. po endoprotezach stawów biodrowych i kolanowych, - z chorobą Parkinsona,

- z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów,

- ze skoliozami,

- z zespołami bólowymi kręgosłupa, itp.

W zakresie rehabilitacji pulmonologicznej leczymy dzieci:  

- z astmą oskrzelową,

- z stanami po zapaleniu płuc i oskrzeli,

- z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych,

- z innymi chorobami układu oddechowego.

Rehabilitacja dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmuje dzieci do 18 roku życia. Do tej rehabilitacji kierowane są osoby:

- z wrodzonymi wadami układu nerwowego (np. małogłowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe, wrodzone wodogłowie),

- z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,

- z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,

- z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu,

- z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa),

- z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),

- z zaburzeniami integracji sensorycznej,

- z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,

- z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów,

- z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego.