Zaprzyjaznione strony

www.zss-gorzno.pl - Zespół Szkół Specjalnych przy ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górznie

www.pacior.lap.pl - strona Jacka Paciorkowskiego zam. w Warszawie, chorującego na mózgowe porażenie dziecięce