Terapia zajęciowa

Jedną z form rehabilitacji osób z zaburzeniami sprawności ruchowej jest terapia zajęciowa polegająca na angażowaniu pacjenta w różne aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych czyli takich, które działają zarówno na sprawność fizyczną pacjenta, jak i jego samopoczucie i rozwój intelektualny. Wykonywane w towarzystwie innych pacjentów i pod nadzorem specjalisty różnorodne prace artystyczne sprzyjają integracji, nawiązywaniu nowych znajomości, są rodzajem terapii poprzez sztukę. Inną formą jest terapia poprzez pracę, czyli wykonywanie drobnych zadań z dziedziny krawiectwa, stolarstwa, czy też naprawy przedmiotów codziennego użytku. Ćwiczenia w ramach terapii zajęciowej pozwalają rozwinąć zdolności manualne, motorykę i zdecydowanie poprawić samoocenę oraz samopoczucie pacjenta, a także nawiązać kontakt z innymi osobami często stając się swego rodzaju formą rozrywki.