Stół do pionizacji

Terapeutyczny stół umożliwia wczesną pionizację pacjentów oraz stymuluje fizjologiczny ruch kroczenia poprzez system elektronicznych siłowników.

Terapeuci mogą dostosowywać kąt nachylenia, prędkość, wzorzec ruchu i inne parametry dla optymalnej stymulacji pacjentów.

 

Takie urządzenie pozwala na skuteczne usprawnianie kończyn dolnych u osób z zaburzeniami neurologicznymi.

Dodatkowo taka rehabilitacja przyczynia się do lepszej stabilizacji krążeniowej i obniżenia napięcia mięśniowego, oraz umożliwia wczesne i skuteczne prowadzenie profilaktyki powikłań związanych z unieruchomieniem pacjenta.