Odwiedziny wstrzymane do odwołania

Z powodu zwiększonej zachorowalności na infekcje wirusowe wstrzymujemy do odwołania odwiedziny.
Dopuszczamy wyłącznie odwiedziny u pacjentów leżących przez jedną osobę zdrową.