Środki ostrożności w czasie pandemii

Osobom oczekującym na przyjęcie do placówki zaleca się odbycie 2-tygodniowej kwarantanny w dniach bezpośrednio poprzedzających przyjazd do naszego centrum.

Każdy z pacjentów powinien mieć ze sobą zapas maseczek ochronnych. Należy zakrywać nimi usta i nos podczas zajęć rehabilitacyjnych, badań lekarskich itp.

Mając na uwadze konieczność zachowania dystansu społecznego posiłki serwowane są w salach chorych, a nie jak do tej pory w stołówce.

Pacjenci proszeni są również, aby po zabiegach przebywali w swoich salach i nie odwiedzali się nawzajem. Z uwagi na konieczność ograniczania kontaktu pomiędzy osobami hospitalizowanym wynika też brak możliwości zamiany miejsc w pokojach.

Na czas pandemii w placówce wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin. Niezbędne rzeczy można przekazać portierowi w godzinach 16.00-18.00. Paczki muszą być podpisane.

Mamy nadzieję na zrozumienie oraz odpowiedzialne zachowanie ze strony wszystkich pacjentów