Nowe zapytania ofertowe

SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie zaprasza do złożenia ofert na: „System rehabilitacji funkcjonalnej" oraz "Urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostepny w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).