Chattanoga

Chattanooga Huber 360 – platforma do ćwiczeń statyczno - dynamicznych, niezastąpiona do ćwiczeń ogólnej sprawności fizycznej oraz koordynacji. Pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty trening ten stanowi doskonałą stymulację układu nerwowo-mięśniowego, czego efektem jest wyraźna poprawa ruchu, postawy i równowagi.

Z urządzenia można korzystać w ramach leczenia rehabilitacyjnego ze skierowaniem na NFZ, jak również komercyjnie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 65 536 12 38.