Zakaz odwiedzin

Ze względu na trwający stan pandemii nadal obowiązuje zakaz odwiedzin w budynku. Dopuszczamy jedynie spotkania z osobą z rodziny w parku w godzinach 14:00-17:30 na następujących warunkach:

- odwiedzający musi być zaszczepiony,

- tylko jedna osoba może spotkać się z  pacjentem,

- należy zachować dystans społeczny,

- zarówno pacjent jak i odwiedzający muszą mieć założone maseczki.