Turnus pulmonologiczny dla dzieci – lato 2019!

Opiekunów bardzo prosimy o dostarczenie skierowań na rehabilitację pulmonologiczną do Działu Planowania Przyjęć Statystki i Rozliczeń.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez lekarza oddziału:

 • pulmonologicznego;
 • gruźlicy i chorób płuc;
 • chirurgii klatki piersiowej;
 • kardiologicznego;
 • laryngologicznego;
 • chorób wewnętrznych;
 • alergologicznego;
 • onkologicznego;
 • pediatrycznego - w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane także przez lekarza poradni:

 • gruźlicy płuc i chorób płuc,
 • rehabilitacyjnej
 • alergologicznej
 • chirurgii klatki piersiowej.