Oferta pracy na stanowisko: księgowa/y

SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie zatrudni osobę na stanowisko: księgowa/y – specjalista ds. podatku VAT

Główne zadania:

 • terminowe oraz prawidłowe sporządzanie deklaracji VAT oraz informacji JPK,
 • obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych do procesu rozliczeń,
 • udzielanie wyjaśnień i informacji w toku zapytań organów podatkowych,
 • weryfikacja kwalifikacji dokumentów pod kątem prawidłowości VAT,
 • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, BGK),
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie (ekonomiczne),
 • doświadczenie w sporządzaniu deklaracji VAT oraz informacji JPK,
 • doświadczenie w prowadzeniu ewidencji księgowej i sporządzaniu sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat),
 • praktyczna znajomość przepisów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
 • w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

Dokumenty:

Podanie i CV należy składać w Dziale Kadr SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie,
w terminie do 03.09.2021 r. osobiście, listownie lub elektronicznie (tel. 65 5361 209, e-mail: kontakt@rehabilitacjamsw.pl).