Projekt e-Zdrowie

W maju do naszego Centrum Rehabilitacji zostanie dostarczony sprzęt serwerowy, przełączniki sieciowe oraz licencje z II etapu dostawa projektu e-Zdrowie. Nasze serwerownie zostaną doposażone w dodatkowy serwer aplikacyjny, dodatkową macierz dyskową oraz dodatkową bibliotekę taśmową. Zostanie także przebudowana szkieletowa sieć komputerowa Centrum. Celem tego zadania jest zwiększenie niezawodności całej infrastruktury sieciowej i serwerowej, aby zapewnić najwyższą wydajność oraz niezawodność dostępu do informatycznych systemów medycznych.