Potrzebne szkolenie

W Centrum Rehabilitacji odbyły się szkolenia dla pracowników dotyczące zasad organizacji i postępowania w razie wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych lub aktów terroryzmu. Miały one miejsce 23 listopada i 7 grudnia. Zajęcia prowadził specjalista ds. Obronnych, inżynier Henryk Miller. Szkolenie obejmowało wiele szczegółowych zagadnień, a więc zachowań w nieoczekiwanych sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: pożar, wypadek masowy, klęska żywiołowa. Wykładowca omawiał również zasady postępowania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego czy biologicznego. Wszystko po to, by w razie wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych zapewnić pacjentom i pracownikom bezpieczeństwa.