Ograniczenia w odwiedzinach pacjentów

W związku z zwiększającą się liczbą zachorowań na Covid-19 ograniczamy odwiedziny pacjentów. Odwiedziny będą możliwe tylko w niedziele w parku w godzinach od 14 do 17.30 przez jedną osobę na następujących warunkach:

- odwiedzający musi być zaszczepiony

- należy zachować dystans społeczny

- zarówno pacjent jak i odwiedzający muszą mieć założone maseczki.

Opiekunów rodzinnych bardzo prosimy o noszenie identyfikatorów w widocznym miejscu.

Informujemy naszych pacjentów o zakazie wychodzenia poza terem ośrodka, gdyż bramy Centrum będą zamknięte.