Ogłoszenie o zniszczeniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Ogłoszenie o zniszczeniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie niniejszym informuje, że na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1876 ze zm.), planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej indywidualnej pacjentów (historie chorób) z lat 2000-2001.

 

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta.

 

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2023 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, Sekretariatu Centrum Rehabilitacji w Górznie - tel. 65 536 12 00.

 

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w Sekretariacie.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do zniszczenia.