Oddział dzienny dla dzieci w nowym miejscu

Oddział dzienny rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego przeniesiony został na nowe miejsce. Teraz znajduje się w bloku C i prowadzi do niego oddzielne wejście z zewnątrz budynku. Dzięki temu dzieci rehabilitowane w oddziale nie mają kontaktu z osobami hospitalizowanymi w centrum, co ma dodatkowe znaczenie podczas pandemii koronawirusa. 

Nowa siedziba oddziału została zmodernizowana i kompleksowo przygotowana do pracy z najmłodszymi pacjentami. Wszystkie sale są odmalowane a ściany zdobią kolorowe rysunki. Podłogi wyłożone są nowymi płytkami. W oddziale jest bardzo ciepło, bowiem modernizacja tej części placówki obejmowała również instalację ogrzewania podłogowego.

Sale do zajęć wyposażone są w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Realizowane są m.in. ćwiczenia kinezyterapii, integracji sensorycznej, terapia zajęciowa, zajęcia usprawniające pracę kończyn górnych i dolnych oraz masaże klasyczne. Terapeuci pracują również metodami PNF i NDT Bobath. Z zajęć w oddziale korzystać mogą dzieci w wieku od 0 do 16 lat. Przyjmujemy małych pacjentów z całego regionu, w tym dzieci z zaburzeniami motorycznymi albo dziecięcym porażeniem mózgowym, a także te, u których lekarz pediatra zaleca obserwację pod kątem prawidłowości w rozwoju.