Kiedy rejestrować skierowanie?

Przypominamy, iż po otrzymaniu skierowania na leczenie rehabilitacyjne z oddziału szpitalnego, należy je niezwłocznie zarejestrować w wybranej placówce rehabilitacyjnej. Najlepiej zrobić to zaraz po wypisie ze szpitala. Takie działanie umożliwi przyjęcie pacjenta na rehabilitację w terminie do 14 dni od wypisaniu go z oddziału.

W naszym centrum formalności można dopełnić drogą elektroniczną. Wystarczy przysłać skan skierowania, wypis i dokumentację choroby na adres:

rezerwacje@rehabililtacjamsw.pl.

Skierowanie wraz z kompletem dokumentów można też przesłać pocztą tradycyjną na adres:

SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie

Górzno 63

64-120 Krzemieniewo.

Przypominamy, że pacjent sam wybiera miejsce, w którym chce rozpocząć rehabilitację. Nawet jeśli na skierowaniu wskazana jest nazwa ośrodka rehabilitacyjnego, osoba kierowana na leczenie rehabilitacyjne ma prawo zarejestrować skierowanie w wybranym przez siebie ośrodku.

Przy wyborze miejsca należy kierować się przede wszystkim dostępnością wskazanych zabiegów, wyposażeniem placówki, czy kwalifikacjami kadry.

SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie szczyci się wieloletnim doświadczeniem i osiągnięciami w usprawnianiu ruchowym pacjentów. Naszą specjalnością jest rehabilitacja osób po endoprotezoplastyce, urazach układu kostno - szkieletowego (w tym urazach czaszkowo-mózgowych oraz urazach i operacjach kręgosłupa) a także wszelkich schorzeniach neurologicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą!