Elektroterapia

Elektroterapia to inaczej leczenie prądem. Jest to zabieg, podczas którego stosuje się różnego typu lecznicze prądy – stałe lub zmienne, o różnej częstotliwości. Elektroterapia jest odmianą fizykoterapii i stosowana jest w leczeniu objawowym schorzeń między innymi układu ruchu.

 

Wskazania:

  • uraz i udar mózgu
  • uraz rdzenia kręgowego
  • operacje neurochirurgiczne mózgu
  • stwardnienie rozsiane
  • stwardnienie zanikowe boczne
  • porażenie mózgowe