SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie

Górzno 63

64 - 120 Krzemieniewo


Numery telefonów i adresy e-mail:

- Dział Planowania Przyjęć Statystyki i Rozliczeń

przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rezerwacje@rehabilitacjamsw.pl

ewentualnie pod nr tel. 65 5361 227 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.00

- Kontakt telefoniczny z gabinetem lekarskim dla pacjentów

65 5361 221 od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 13.00

- Sekretariat Dyrektora:

65 5361 248

65 5361 200

FAX 65 5369 452

kontakt@rehabilitacjamsw.pl

- Przełożona Pielęgniarek:

65 5361 228

przelozona@rehabilitacjamsw.pl

- Główna Księgowa:

65 5361 202

Maria.Klimasz@rehabilitacjamsw.pl

- Dyrektor Szkoły:

65 5361 219

- Dział Księgowości:

65 5361 203

ksiegowosc@rehabilitacjamsw.pl

- Dział Kadr:

65 5361 209

kadry@rehabilitacjamsw.pl

- Sekcja Żywienia:

65 5361 205

sekcja.zywienia@rehabilitacjamsw.pl

- Dyżurka Pielęgniarska:

65 5361 231

- Dział Usprawniania Leczniczego:

65 5361 238

anita.nowak@rehabilitacjamsw.pl

- Poradnia Rehabilitacyjna:

65 5361 243

- Portiernia:

65 5361 212


Strona WWW: www.rehabilitacjamsw.pl

Strona BIP: bip.rehabilitacjamsw.pl

Wskazówki dojazdu